Úvodní stránka » O nás

   MOTTO: Tajemství úspěchu? Žádné není. Jen pilný trénink.

Kolektiv mladých hasičů ve Zličíně působí souběžně s hlavní činností SDH Zličín již od roku 1986.

Družstva mladých hasičů se pravidelně účastní mnoha soutěží v požárním sportu, ale velmi bohatá a zajímavá je i mimosoutěžní činnost dětí. Pravidělně jezdíme společně na letní tábory, zimní soustředění a před důležitými závody i na jarní a podzimní soustředění, kde se připravujeme na závody a dolaďujeme formu. 

Velká část dnešních členů začínala právě v dětském oddílu a některým se hasičské řemeslo stalo tak oblíbené, že jsou členy dodnes. Během dlouholetého působení se v kolektivu vystřídala řada zkušených vedoucích z řad dospělých hasičů a hasiček.

Do činnosti hasičské mládeže se zapojuje mnoho věcí. Její náplní je teoretická i praktická příprava, přizpůsobená samozřejmě věku a schopnostem dětí. Nehrajeme tedy jen hry, ale učíme se pracovat s hadicemi, znát hasicí přístroje, hasičskou techniku, základy první pomoci, orientovat se s pomocí mapy, ale rovněž dovednostem manuálním. Vždyť vázat uzle, překonat překážku po laně, vyšplhat, zorientovat mapu pomocí buzoly apod. patří k nezbytným základům úspěchu. O tom, jak jsme se přes rok připravovali, nejlépe vypovídají výsledky v celostátní soutěžní hře Plamen. Ta se koná každý rok ve dvou okresních kolech, jarním a podzimním. Na jaře se soutěží v požárním útoku a podobných, na hasičskou činnost specializovaných disciplínách, naopak na podzim má soutěž charakter orientačního běhu, kdy je na trase rozmístěno několik stanovišť a družstvo zde plní úkoly jako je střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, první pomoc a podobně.

Tréninky:

Kategorie mladších žáků (ročníky 2013 - 2017) vždy ve středu od 16:30. Případně před větší soutěží i v další dny.

Kategorie starších žáků (ročníky 2009 - 2012) vždy ve středu od 16:30, ve čtvrtek od 17:00, případně před větší soutěží i v další dny dle domluvy.

Kategorie dorostu (2006 - 2008) v pondělí od 17:30 a ve čtvrtek od 17:00 (zimní období rovněž v neděli od 17:00)

-> Součástí celoroční činnosti jsou rovněž víkendové akce, soutěže, soustřední, letní tábor i pomoc při organizaci akcí pro širokou veřejnost. Být dobrovolným hasičem je skutečně výzva!

Cena:

Členský příspěvek do kolektivu mladých hasičů je pro kalendářní rok 2024 ve výši 1000 Kč. Splatný do 30. 11. 2023. Bližší pokyny k platbě převodem na náš účet obdržíte po přihlášení dítěte do kolektivu.